CXK 1005P,CXK 1009P,CXK 1012,CXK 1012P,CXK 1024P,CXK 382001,CXK 384001,CXK 48324R,CXK 51256P-35,CXK

 • Časť Meno
 • Výrobca
 • Opis
 • CXK1005P
 • Sony  
 • 512-Bit Non-Volatile Memory  
 • CXK1009P
 • Sony  
 • 2048-Bit Non-Volatile Memory  
 • CXK1012
 • Sony Corporation  
 • 1024-Bit (128word Non-Volatile Memory  
 • CXK1012P
 • Sony Corporation  
 • 1024-Bit (128word Non-Volatile Memory  
 • CXK1024P
 • Sony Corporation  
 • Mnos 8)-Bit Non-Volatile Memory  
 • CXK581000A
 • SONY  
 • 131072-Word 8-Bit High Speed Cmos Static  
 • CXK581000AM
 • Sony Corporation  
 • 131072-Word 8-Bit High Speed Cmos Static  
 • CXK581000M
 • Sony Corporation  
 • 131072-Word 8-Bit High Speed Coms Static  
 • CXK581000M-10L
 • Sony Corporation  
 • 131072-Word 8-Bit High Speed Coms Static  
 • CXK581000M-10LL
 • Sony Corporation  
 • 131072-Word 8-Bit High Speed Coms Static