73D2348 SPC, OBVOD, FUNKCIE

Časť Meno: 73D2348

Výrobca: TDK

Balenie: PLCC

Opis:

Kolíky:

Teplota: Min °C | Max °C

Veľkosť: KB

73D2348 PDF