BTS410DE3040 SPC, OBVOD, FUNKCIE

Časť Meno: BTS410DE3040

Výrobca:

Balenie:

Opis: Mosfet Driver

Kolíky:

Teplota: Min °C | Max °C

Veľkosť: KB

BTS410DE3040